Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

leden 2017

Offformat Kultura

Proti kultu jména

Úder pěstí o zeď, co zní po celý den, pohled do instalace. Foto: archiv autorek

Pravidelná podzimní sklizeň cen ve výtvarném umění nabízí prostor k otázce, co ozdobit životy měnícím metálem - umělcovu hruď, anebo dílo?

Zřejmě proto, aby bylo zřejmé, že si kultura co do přirozenosti nezadá s přírodou, je podzim i na výtvarné scéně obdobím sklizně. Zatímco zemědělci sklízejí úrodu, umělci ceny. Nezadaří se každému, a tak se barevný podzim nezřídka zazelená závistí m ... více »

Offformat Kultura

NONSTROP

Logo galerie. Repro: archiv galerie

S novým rokem se v Jihlavě objevuje nová místně specifická galerie.

galerie NONSTROP je úzký ale otevřený prostor v němž představy o umění nenarážejí na strop ale dějí se ve vztahu k místně specifickým podmínkám nejmenší ulice v historickém centru Jihlavy   Galerie NONSTROP je veřejné místo vymezené stěnami domo ... více »

Offformat Kultura

Zkamenělina

Václav Kopecký, Zkamenělina

Václav Kopecký v galerii OFF/FORMAT na přelomu ledna a února uzavírá tematický cyklus výstav. Zkamenělina jako metafora fotografie? „Více než motiv před objektivem ho zajímá vlastní médium a jeho problematika.“

Spíše než v cyklech děl pracuje Václav Kopecký v cyklech výstav. V jednotlivých galeriích prezentuje instalace, které jsou vždy svébytným řešením, všechny však zastřešuje společný název a shodné ústřední téma. V tomto konceptuálním formátu vznikala ... více »

Offformat Kultura

Traffic (letní provoz)

Joanna Marcinkowska, stanice Katedrála, olej na plátně, 140 x 180 cm, 2014. Foto: archiv autorky

Překvapivě domácky mezinárodní projekt, který jsme vetkli do prázdninové pauzy ve výstavním programu galerie OFF/FORMAT.

Koncept čtrnáctidenní výměny byl především institucionální spoluprací mezi kurátory-umělci poznaňské galerie a kurátory-umělci naší galerie. Na přelomu července a srpna 2016 se tak představila v brněnské galerii OFF/FORMAT dvojice polských malířů, J ... více »