Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

květen 2017

Offformat

Gerhard Richter. Krásná zbytečnost?

Gerhard Richter, pohled do instalace (9 barev a Zrcadlo). Foto: archiv KN

V Národní galerii v Praze vystavuje Gerhard Richter, který ve svém díle velmi nevšedně prolíná fotografickou přesnost malby s abstraktní expresivitou. Přitom jde v zásadě o stejný princip.

Vstupuji do expozice v jedné z nejvýznamnějších tuzemských galerií, již, můžeme říci, pozvedl na světovou úroveň stávající ředitel. Namalovat obraz tak, aby vypadal jako fotka, není nic nového. Zvýznamnění vizuálních banalit naší každodennosti, kter ... více »

Offformat

Sezdaní pro VýTěr 2017

VýTěr 2017. Foto: Martina Schneiderová

Akce VýTěr, motivovaná přesvědčením organizátorů o nedostatečné komunikaci mezi výtvarnými umělci a teoretiky, letos přilákala celkem sedmdesát osm účastníků. Jejich stručné medailony byly zveřejněny na webových stránkách pořadatelské galerie OFF ... více »

Offformat

Besídka prázdné iluze

Besídka prázdné iluze, pohled do instalace. Foto: Martina Schneiderová

Besídku jsme sice již zavřeli, přesto stojí zato po zásluze výrazný zájem budící expozici Marty Fišerové připomenout. Nejen kvůli společensky kritickému a ekologickému poselství.

Před pár měsíci jsem procházel kolem brněnského hlavního nádraží a mimoděk spatřil na zemi nápis "born to late to explore the world". Dosud přemýšlím, jak to pisatel myslel. Kterou perspektivu zvolil, kterou z iluzí? Samozřejmě, tytam jsou doby p ... více »

Offformat Kultura

Alenka jako výmluva nebo rukojmí

Na druhé straně (zrcadla), pohled do instalace výstavy v OGV v Jihlavě. Foto: archiv OGV

„K tomu se snad nedá nic napsat,“ reagoval kolega Peknik, když jsem jej požádal o recenzi výstavy polské malby v jihlavské OGV. Nakonec však přišel na experimentální formu, kterou se rozhodl přiblížit roztříštěnost výstavy, naprostou absenci kurátorského vkladu, charakter, který stojí nejblíže pověstným salonům devatenáctého století, které stylem obraz na obraze ukazovaly, co všechno od minule zvládli všichni zdejší malíři namalovat. Každé vystavené dílo autor reflektuje slovem či souslovím. 

Omítka / chybějící součástka / kruch a ofinka / paprsek na podlaze / Frída Komiks / přerostla hra / házet, polsky / ubrus-kostek-duch / Mikyho němečtí kámoši / vypadáme jako angláni? / Cubist van old masters / náhodný setkání / prostřelen zelenou / ... více »

Offformat Kultura

Boj o oheň

Pavel Matyska, z cyklu Boj o oheň

- [Wind Blowing] -[Wolf Howling] ... [ Moaning ] [ Screaming ] Aw. Aw. Aw! Aw. Aw. Aw. Aw. Aw. Aw. Aww! Aww! Nejnovějším figurálně pojatým cyklem obrazů Pavel Matyska nadále „spoluvytváří silnou opoziční linii proti současné kontextuální manipulaci a práci s reprodukovatelností“, ale téma se zdá být sevřenější a naléhavější než dříve.

[Wind Blowing] -[Wolf Howling] -[Wind Blowing] -[Wolf Howling] -[Bird Chittering] -[Snarling] [Howling] [ Grunts ] [Snarling] [Snarling Continues] [Growling, Barking] [ Whining, Whimpering ] [ Barking ] [Screaming, Whining] [Wind Howling] [Snoring ... více »