Offformat Kultura

Sezdaní pro VýTěr 2017

VýTěr 2017. Foto: Martina Schneiderová Foto Martina Schneiderová Foto Martina Schneiderová Foto Martina Schneiderová

Akce VýTěr, motivovaná přesvědčením organizátorů o nedostatečné komunikaci mezi výtvarnými umělci a teoretiky, letos přilákala celkem sedmdesát osm účastníků. Jejich stručné medailony byly zveřejněny na webových stránkách pořadatelské galerie OFF/FORMAT a vytvořily tak základ pro prvotní vzájemnou orientaci všech zúčastněných, která byla následně, ve čtvrtek 11. května, prohloubena osobním setkáním.

Právě čtvrteční performativně koncipovaná výstava či spíše seznamovací večírek v galerii OFF/FORMAT sloužil, stejně jako v předešlém ročníku, k bližšímu poznání, vyjevení sympatií a rozhodnutí přihlásit se ke spolupráci. Styčným bodem této spolupráce by pak měl být výstavní projekt, který umělec spolu s teoretikem připraví pro pořadatelskou galerii.

Akce se, jak vidno, skutečně příliš neliší od klasické solidní seznamky. Připouštím, že by bylo dokonce možné, aby se kupříkladu mezi teoretiky přihlásil některý zkrátka jen proto, že vždy toužil navázat vztah s umělkyní... Ale co dělat, na co (jiného) si hrát, když umělec teoretika běžně nepotká, natož aby s ním mohl zapříst hovor o svém umění?

Nedostatek teoretiků jsme museli konstatovat i v rámci letošní akce, přihlásilo se jich patnáct oproti šedesáti třem výtvarníkům. Nicméně i tady se prosadil zdravý nadhled, ať už v konstatování jedné z účastnic, "vždyť je to v pořádku, představte si, že by to bylo ve společnosti naopak, že by byla většina teoretiků a jen pár umělců!", nebo v živelné proměně rolí přímo během společenského večera. Svoji výtvarnickou identitu tak zastoupil identitou kurátorskou například David Bartoš, který provozuje prostějovskou galerii Cyril, nebo David Helán. Výjimku získal také umělec a pedagog Václav Stratil, který původně přišel pouze jako divák, ale v průběhu večera se nadšenecky přihlásil k teoretickému vedení dvou výtvarnic. Naopak i jako výraz potřebnosti osobního setkávání byl zamítnut zápis některých přihlášených, kteří nepřijeli, pouze poslali zprávu o tom, že se s někým domluvili na spolupráci.

Na seznamovacím večeru ve výsledku vzniklo celkem třináct spolupracujících skupin (ne všechny lze označit za dvojice), tedy třináct potenciálních výstavních projektů, z nichž v září vybere odborná porota tři, které budou realizovány v galerii OFF/FORMAT během podzimu a zimy. Jsou to tito:

Martin Vaněk & Marek Tischler
David Bartoš & Naďa Máčalová
Šimon Kříž a Anna Königová & Max Tref a Kei Ichikawa
Erik Vilím & Martin Hreha a Andrea Uváčiková
Eva Gerych & Nika Kupyrova a Jana Rinchenbachová
Andrea Galajdová & Tomáš Kusala
Václav Stratil & Kristýna Šarochová a Vanda Kováříková
Liubov Marsova & Rudolf Janák
David Helán & Simona Blahutová a Marie Vránová
Veronika Trnečková & Anna Štefanovičová a Rita Koszorús
Jana Gazdagová & Veronika Trnečková
Jan Gerych & Kristýna Kandriková a Viliam Slaminka
Olga Čejková & Iveta Tomanová