Offformat Kultura

Tip na výlet

Kresby Jitky Chrištofové v Galerii Tři, Nový Jimramov. Foto: Petr Kovář Kresby Jitky Chrištofové v Galerii Tři, Nový Jimramov. Foto: Petr Kovář

Výletem (nejen) k výstavám. Zahájení výletu nejlépe 29. července v Jimramově.

Vydání výtvarné přílohy Kulturních novin vždy naznačuje, že to další přijde nejdříve až za dva měsíce. V dalším vydání už bude po žních. A především po prázdninách. Přes den stále teplo, ale rána budou chladná, kradmo nahlížející roku pod zimu.

Než se tak stane, zosnujete bezesporu několik letních spanilých jízd, ať už pěšky nebo mobilem. Jeden spanilý tip vám přinášíme i my. Není samozřejmě jednoduché takový výlet plánovat, protože si nejsem zcela jist, odkud právě vy vyrazíte, natož který den a v kolik hodin, jestli bude pršet, jste-li při penězích nebo si vezmete jen svačinu. Proto tu vymezím toliko základní údaje.

Vyrazíme nejlépe v pátek 28. nebo v sobotu 29. července z Jimramova. Ten se nachází v půvabném prostředí Hornosvratecké vrchoviny, kde potkáváte na svazích roztroušené usedlosti, které díky tvrdším podmínkám chudého kraje urbanismus posledních desetiletí ještě nestihl spojit do krajinných bariér. Prostor je poutnicky průchozí.

První zastávku učiníme hned v Novém Jimramově (asi 5 km po červené značce nebo po silnici směrem na Sněžné a Svratku). V chalupě pana Ivo Fialy, který tu poskytuje také ubytování, se nachází Galerie Tři, v níž jsou aktuálně (do konce srpna) vystavené kresby Jitky Chrištofové. Absolventka pražské AVU se věnuje krajině. Přestože na zdrsněném povrchu papíru pulzují pigmentové otisky skutečných krajinných momentů, nejedná se o klasický plenérismus, charakter kresby nese autorčino úsilí vložit do zobrazeného něco z podstaty a řádu celku, jímž nejsou v případě krajiny jen stromy a kopce, ale i život na nich, v nich a pod nimi.

Pokud jste vyrazili v pátek a už je večer, můžete využít útulnu pana Fialy nebo doporučuji výstup na nedaleký zřícený skalní hrad Štarkov, někdejší sídlo loupeživých rytířů, kde se lze vyspat pod příhodným skalním převisem bez obav o zvlhnutí hlav.

Pokud jste vyrazili v sobotu, je to úplně ideální a doporučení stejné - pokračujte po červené značce přes hrad Štarkov a obec Daňkovice na Buchtův kopec tak, abyste, když z něj poté seběhnete po zelené značce do obce Krásné, stihli vernisáž výstavy Mrtvej tah v 18 hodin v místním kulturním domě. Z Nového Jimramova je to do Krásného celkem asi 8 km a vystavují tu dvě skvělé malířky, Denisa Krausová a Magdalena A. Turzová. Protože výstava ještě není připravena, vyhnu se její charakteristice, nicméně jsem přesvědčen, že v Krásném se vám nakrásně vyplatí zdržet klidně přes noc.

Výlet následně pokračuje směrem k dalším výstavám mezinárodního měřítka a to nejprve na Dokumenta do německého Kasselu (asi 634 km z Krásného), na jednu z největších přehlídek současného světového umění, která se tu koná každých pět let (do 17. září 2017), a následně do italských Benátek (asi 968 km z Kasselu) na Benátské bienále, což je nejstarší kontinuálně pořádaná výstava současného umění (do 26. listopadu 2017). Záleží, kolik jste si na náš výletní tip vyhradili času.