Offformat Kultura

Včerejší noviny

Ochutnávka ze srovnávací analýzy čtyř našich hlavních tištěných deníků, Lidových novin, Mladé fronty DNES, Hospodářských novin a Práva, prostřednictvím jejich pozornosti k výtvarnému umění a kultuře obecně.

"Můj milý deníčku?" houkl na mě učitel češtiny v české vsi Eibenthal v rumunském Banátu, když v hospodě procházel kolem mého stolu a všiml si, že si něco píšu. Mrkl na rozložené noviny, "které to jsou?" ale dříve než jsem stačil cokoli říct, odfrkl, "duben dva tisíce sedmnáct!" a pohltila ho realita vně hospodských futer.

Ne nadarmo se říká, že není nic staršího než včerejší noviny. Srpnový Banát dělily od zmíněného dubna čtyři měsíce. Během nich jsem pročetl všechna tištěná vydání čtyř našich hlavních deníků, která vyšla v jarní čtvrtině letošního roku. Dělal jsem to z toho důvodu, abych si konkrétním průzkumem ověřil, jak a kolik se toho píše o výtvarném umění v nespecializovaném tisku. Tedy jaký obraz může o umění získat většinová společnost, která za informacemi o umění běžně nepodniká cílené nájezdy.

Jestliže se ve zmíněném čtvrt roce dělo ve výtvarném umění něco podstatného, co by stálo za zmínku na první straně, pak to bylo vycestování Muchovy Slovanské epopeje do Japonska a blížící se výstava Gerharda Richtera v Národní galerii. Prvně jmenovanou událost registrovala všechna média, Richtera také, ale už ve výrazně rozdílném rozsahu. Ostatně prostor věnovaný výtvarnému umění, ale i kultuře obecně, je v jednotlivých médiích značně rozdílný. Už jen jednoduché, přesto do očí bijící srovnání se sportovní rubrikou!

Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny i Mladá fronta DNES mají základní list vydání tvořený dvaceti stranami. Jejich počet se proměňuje zejména pravidelnými přílohami a magazíny. Těmito proměnlivými disponuje nejméně list Hospodářek. Ovšem zatímco v Hospodářkách je kultuře pravidelně věnována jedna strana, sport se na jejich stránky dostává nepravidelně, jen prostřednictvím témat a aktualit. Lidové noviny rozdělují pozornost mezi sport a umění rovnoměrně, zatímco Právo a Mladá fronta DNES zatěžují jednu stranu listu kulturou a tři strany sportem.

To samozřejmě ještě přesvědčivě neříká nic o konkrétní povaze kulturního zpravodajství. Proto jsem si vytvořil soupis všech článků za zmiňovaném období, v nichž je řeč o výtvarném umění (některé z nich - to vždycky zaplesám - přesáhly i do jiných rubrik) a tento kvantitativní přehled jsem ještě selektoval na články s jistým autorským vkladem či kvalitativní relevancí. Výsledky si vám dovolím prezentovat ve svobodně sportovním duchu. Hodnoty jsou jemně zaokrouhlené, v pořadí pak figurují všechny zmínky ku článkům podstatným:

Lidové noviny - 115 : 60

Mladá fronta DNES - 55 : 5

Hospodářské noviny - 75 : 40

Právo - 135 : 50

Nic není staršího než včerejší noviny, ale jakým výborným svědectvím se stávají, když zestárnou ještě víc! Svědectvím toho, čím jsme žili, odrazem toho, co nás spoluutvářelo, stejně jako to dělá veškeré naše okolí, které nás nutí reagovat.