Poiésis Kultura

HYNEK PASEKA: Kousat se do rtu

vyju tiše / a smetám vlastní srst

 

Sdílím snahu vymanit se ze zajetí dalších a dalších otočných dveří. Čtu básně horečky, básně zimnice, hořící, hořlavé, tiché vytí. Expresivní básně, ve kterých při hlasitém čtení úporně hledám místo pro nádech. Účinné a přitom úsporné obrazy: vločky sněhu explodují / ve snu plivu na okno / myju si ruce / a zase usínám. A pokud snad se přeci jen někde mihne méně silný obraz, očekávané slovní spojení, dříve než by dokázalo přebít autenticitu a sílu výpovědi, mizí pod další zpěněnou vlnou, pod dalším veršem, příliv totiž trvá… Báseň za básní stejné překotné tempo, až v poslední náhle zámlky, verše ořezané na minimum.

Petr Čermáček

 

/ / /

 

Dávno opuštěný chodník

horečka zimnice horečka

vyslovit tvé jméno

je ztratit řeč

výkřik rukou zní celé dny

alkohol nechci Ofélie

krm mě bolestí

co se mi hnusí zapíšu

otevřená ústa zapomnění

jsem chladný žár

neschopný zapálit cigaretu

vločky sněhu explodují

ve snu plivu na okno

myju si ruce

a zase usínám

 

Příloha Kultruních novin – Hynek Paseka

/ / /

 

Všechno ve mně vyhasíná

sbírám zbylé uhlíky

a znovu je podpaluji

jako listí ze stromů

i ve mně cosi opadává

stíny se dlouží

i noci jsou delší

zatmění nepočítám

ne že bych se měl za co omlouvat

to jen nejasný pocit viny

vkrádá se když usínám

v náručí alkoholů

v zšeřelém pokoji

smrdím jako zdechlej pes

vyju tiše

a smetám vlastní srst

světlo proniká skrze zavřená okna

domáhá se výpalného

v tu chvíli mezi papírem a tužkou

zeje vnadná mezera

a něco

se vznítí

 

 

/ / /

 

Je to dech

ta drobná harmonie

slepé úmysly kyslíku

lapám ten příval

ústa otevřená

ve změti slov

zapálím jazyk

a hořící jej pozřu

ranou z milosti

rozpletu uzel prstů

křížovku šlach a kostí

žíravina očí

rozleptá tvé zrcadlo

kdesi v dálce

nic tě nezachrání

 

 Příloha Kultruních novin – Hynek Paseka

 

/ / /

 

Podhoubí snů rozžíhají mapu světa

z postele

vidím nebe bílé jako mléko

kontrasty stínů

dodávají obrysy divokým vizím

otvírám dveře

jimiž vchází zvěř

čenichy tiskneme k sobě

na rypáku tiskařskou čerň

zůstává na paměť

i já zůstávám

přikovaný k matraci

to by bylo

přestat se třást

přivítat vše co přichází

s náručí otevřenou

zavírám dveře

zbývají okna

pak oči…

 

 

/ / /

 

Slova ztracená

v zemi ohňů

krví napříč protéká

suchý strach

v pozadí stohy knih

chtěl bych být jednou z nich

ale pouze píšu

zapisuji zauzlení nervů

odhazuji kůži

tíží mne to nedochůdče

v pokoji splývám

s vlnami neklidu

surfař úzkosti

hledám ta slova

ale už jen doutnají

stále znova zkoušet

kousat se do rtu

mám přeci svátek

říkali

 

 Příloha Kultruních novin – Hynek Paseka

 

/ / /

 

Zaťatou pěstí hrozíš sám sobě

je to stránka deníku

popsaná životy druhých

rty popraskané

od tolika zim

oči zapadlé

až kdesi ve spáncích

obrátit se zády

je hřích

ptát se po tajemstvích

otisky prstů rozemleté na kaši

se zbylým hmyzem

počítám nula jedna nula

od věků navěky

sítem projít

neminout cíl

rozeklaný jazyk věčnosti

už přichází

v nestřežené chvíli

pozřen jsem

 

 

/ / /

 

Pěstmi bušit do noci

přivolat bouři na pomoc

vykřičet to ticho zdí

zašít se do stěn

uvnitř těla

probublává skrytý hněv

na povrch jako had

kousne

jazyk ustrne

v ústech chlad

zastíní neklid paměti

jsem houba

nasávám vláhu

jsem zvíře

spící zimním spánkem

zmrzlé tváře

zmrzlé úsměvy

zpečeťují smlouvu samoty

nadobro usnout

je vše co bych chtěl

zatínám zuby

a zase nic…

 

 Příloha Kultruních novin – Hynek Paseka

/ / /

 

Prsty probíráš klíče

hýbou se

v samém středu dne

na oknech žaluzie

neopakovatelné úterky

osudově nakloněná rovina

v ústrety rozvírá chřtán

pohlcuje

mýty pohledu

a postel rozestlanou

pro poslední pomazání

uhlíkem o čelo

tře se třesoucí se ruka

opředená tkanivem snů

hanbou nocí

nesu prázdnou láhev

vylévám zbytky vody

do přistavených sklenic

na dno nedohlédneš

necháváš otisky prstů

a rtěnku…

 

 

/ / /

 

Za očima sníh

kříže tříšť

 

chorobopis noci je ostří

průzor domem

 

panoptikum chroptění

ticha

 

ještě chvíli

světlo svědí

za očima kříže

 

otočné dveře

 

kam se podíváš

 

  Příloha Kultruních novin – Hynek Paseka

 

 

 

Hynek Paseka se narodil v roce 1982 v Brně. Vystudoval SŠ pro knihkupce a nakladatele, chvíli studoval filosofii, nějaký čas teologii. Vystřídal mnoho profesí, často cestuje, nedávno byl po několikadenním věznění vyhoštěn z Izraele. Sporadicky časopisecky publikuje, nebo autorsky čte. Bývá spojován s brněnským undergroundem.  V roce 2014 mu v nakladatelství Vetus Via vyšla sbírka básní Skandál v pátém patře.

 

Příloha Kultruních novin – Hynek Paseka