Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

květen 2017

Poiésis Kultura

PŘEČTENO

Obrázek nebo fotografie#19840

S názory navrhovatelů literárních ocenění se velmi často zcela míjím. A tak zatímco poezie Tomáše Gabriela ve sbírce Obvyklé hrdinství mi nepřijde ve svých předvídatelných fabulacích, hrách a hříčkách nikterak nadprůměrnou, prvotinu Nika Matěje Lip ... více »

Poiésis Kultura

RADEK ŠTĚPÁNEK: POTOČNICE

Spočívám v úplavech za vývraty, mezi kostmi ledem ohlodaných větví.

  Básně v próze či krátké lyrické prózy (hranice mezi nimi je neostrá a nejistá) Radka Štěpánka jdou proti proudu. Formálně prostý obdiv proměnlivosti a krásy přírodních dějů, jejich spojitost s člověkem, prolínání se vzpomínkami, prohloubené soustř ... více »