Offformat Kultura

White Cube Fight

I. pohled do instalace. Foto: Martina Schneiderová II. pohled do instalace. Foto: Martina Schneiderová III. pohled do instalace. Foto: Martina Schneiderová IV. pohled do instalace. Foto: Martina Schneiderová

Druhý ročník společensky prospěšné akce VýTěr (Výtvarník + Teoretik vytřou světu zrak), usilující o setkávání či propojení teoretiků s umělci, přinesl systémové změny – spolupracující umělci a teoretici měli předložit výtvarný projekt pro galerii OFF/FORMAT. Z nich pak vybírala odborná porota ve složení Marian Palla, Klára Peloušková a zástupci galerie čtyři nejzajímavější, které dostaly v galerii výstavní termín. První z nich se stala výstava připravená kurátorem Janem Gerychem.

Název odkazuje na galerijní prostředí „white cube“ a „oktogon/cage fighting“, a tedy na zápas kurátora a umělců při implementaci svých metod na site-specific instalaci. Kurátorský koncept tematizuje samotné galerijní prostředí a jeho vliv na účinek uměleckého díla. Každý z umělců řešil tuto výzvu svým charakteristickým způsobem s vidinou rozdílných cílů. Výsledek je uměleckoestetickým dokladem různých řešení provedení výstavy a úspěšného výtěru v galerii OFF/FORMAT.

Kandriková dekonstruuje závěsné dílo, zkoumá jeho nově nabyté světelné účinky, barevnost, odraz a průhlednost. Experimentuje s jeho adjustací a dematerializuje jeho podstatu. Slaminka pracuje s performancí a diváky, klade materiál do ruky přímo jim a nechává je rozhodnout o aktuální podobě díla. Přestože mají zcela odlišné výrazové formy, potkávají se v interakci s prostředím a publikem.

Celkový rámec výstavě dodal Viliam Slaminka – v zadní polovině galerie vytvořil čistě bílý prostor vybílením podlahy křídovou vodou. Na něj pak Kristína Kandriková nanesla barvy. Její „obrazy“ jsou nainstalované v kontrastu k bílému pozadí tak, že barvy odráží nebo je přenáší přirozeným světelným zářením. Možnosti vyznění své práce testuje ale i mimo „white cube“ - v přední polovině galerie, která zůstala ve své syrovosti a především s industriální podlahou. Zde využívá možnosti interakce se zářením bodového světla na stěně, které umí docílit efektního účinku v závislosti na pohybu diváka. Ten, pokud nepozoruje obraz z úhlu odrazu, záření nevnímá. Když se ale podívá ze správné strany, obraz se pro něj náhle rozsvítí.

Jestliže se Kandrikové instalace proměňuje v kontextu vývoje denního světla, Slaminkova část reaguje na čas ve vyšším řádu. Křídová voda zanechala po zaschnutí na povrchu bílou krustu, na níž se podepisuje pohyb diváků - otiskne se a prošoupe bílou. Přesun návštěvníků z jedné poloviny galerie do druhé zároveň umožní přenos a otisk Viliamova díla i mimo white cube – na nevybílenou podlahu. To však není zdaleka veškerá interakce, kterou zde autor zinscenoval. Součástí jeho instalace je i prvek readymade - úklidový vozík s předměty a prostředky nutnými pro čištění a umývání. Divákům je plně k dispozici a umožňuje různými mokrými technikami intervenovat do křídové podlahy a kreativně dotáhnout celou výstavu k dokonalosti. Mohou v ní zanechat svou stopu, odkaz i obraz a v extrémním případě i přispět k její deinstalaci.


White Cube Fight, Kristína Kandriková a Viliam Slaminka, galerie OFF/FORMAT, Brno, 9. – 26. 11. 2017