Offformat Kultura

Devátý Týden výtvarné kultury v Brně

Z loňského programu TVK: Setkání s barvami v poezii Jana Skácela u sochy J. Skácela na Špilberku. Foto: archiv TVK Z loňského programu TVK: Petr Nikl: Dvoření se tvoření v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské. Foto: archiv TVK  galerie

Neskrývej!
Ale co?
Co nemáme skrývat? Jaký je význam hesla, které najdeme na pozvánce i plakátu již devátého ročníku brněnského projektu Týden výtvarné kultury? Jako letošní hlavní téma uvádějí tiskové materiály pojem IDENTITA. Neskrývej svou identitu?

Brno je dosud jediným městem v České republice, kde se akce s názvem Týden výtvarné kultury koná. Vlastně by to mohl být příklad pro ostatní – během jediného týdne je možné v Brně navštívit vernisáže, přednášky, tvůrčí dílny, diskuse či jednání odborné konference – zkrátka veliké množství programů, díky nimž se můžeme přiblížit problematice a poselství výtvarného umění. Je to velmi soustředěná nabídka výtvarných zážitků. Zatím se k Brnu další města nepřidávají – na rozdíl od řady evropských měst, kde jsou podobné akce lákadlem pro příznivce kultury a umění. V Berlíně mají svůj Berlin Art Week, ale tam letos v září vstoupí teprve do šestého ročníku, zatímco v Brně začíná v pondělí 5. března již ročník devátý! V roce 2010 začínala tato akce s jednoznačným záměrem – týdnem plným výtvarných akcí se pořadatelé snaží přesvědčit veřejnost, že výtvarné umění je důležitou součástí našich životů. Tehdy byli hlavními pořadateli vyučující a studenti Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, dnes se na této akci organizátorsky podílí i Turistické a informační centrum města Brna a Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

V nabídce je letos více než padesát programů. Pořadatelé ale zdůrazňují, že Týden výtvarné kultury je jen určitým ukázkovým vzorkem, neboť brněnské galerie nabízejí mnoho zajímavých výstav i doprovodných programů po celý rok. Téma Identita bylo pro letošní rok zvoleno s ohledem na sté výročí vzniku našeho státu. Může se tedy jednat o identitu národní či politickou. Ale dobře víme, že na výtvarných dílech nás často zajímá osobní identita umělců – jejich autorský vklad či odkrývání různých vrstev jejich osobnosti a uměleckého názoru. Můžeme se tedy ptát, zda se pozorováním obrazů, soch a dalších výtvarných děl přibližujeme k identitě jejich tvůrců. A přitom si uvědomíme, že přemýšlením nad poselstvím obrazů možná lépe poznáváme sami sebe. A svou vlastní identitu.

V týdnu od 5. března Brno ožije více než padesáti programy ve všech hlavních galeriích, ale také na vysokých školách či v klubových prostorech a možná i na ulici. V pondělí například proběhne v Univerzitním kině Scala přednáška a beseda věnovaná odkazu teoretika Igora Zhoře, který byl velkým popularizátorem moderního umění. Na setkání budou přítomni i někteří z „žáků“ jeho Školy výtvarného myšlení, tedy z pozoruhodných tvůrčích kurzů v osmdesátých letech minulého století. HaDivadlo uvede v pondělí a úterý v prostoru výstavy Paneland v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie hru podle textů Václava Havla Vernisáž v Panelandu. Ve středu dopoledne pak ve stejné instituci proběhne konference s názvem Jak vystavovat dějiny, v podvečer představí Univerzitní kino Scala přehlídku studentského videa. Identitě v softwarovém umění je věnována výstava, která začíná ve středu na pedagogické fakultě. A po celý týden bude možné navštívit tvůrčí dílny v Moravské galerii v Muzeu města Brna a v dalších institucích i řadu dalších programů.

Tak se neskrývejte a přijďte. Týden výtvarné kultury jako jedinečný svátek výtvarného umění připravil tým organizátorů z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU, z Ústavu české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty MU a z Turistického a informačního centra města Brna. Podrobný program najdete na www.tvk-brno.cz.


Týden výtvarné kultury 9, Neskrývej, Brno, 5.–11. března 2018