Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

leden 2018

Poiésis Kultura

PŘEČTENO

Dekameron 1

Poezie Slavomíra Kudláčka mi je dlouhodobě blízkou. Když jsme básně ze sbírky Ptáci a jiná znamení (Malvern, 2017) publikovali v poiésis 3/2016, glosoval jsem především přirozený, přímočarý a invenční způsob, jakým apelativní tón prostupuje osob ... více »

Poiésis Kultura

JITKA N. SRBOVÁ: věčností vyplétaný neklid

…pozoruje čas, jak machruje na skokanském můstku …

  Bylo, nebylo. Nové básně Jitky Srbové si hrají s formátem pohádky, nejen využitím pohádkových atributů a bytostí, ale především způsobem vyprávění. Otázky, imperativy, filmové obrazy, kategorické postuláty. Výsledný tvar je neobvyklý, imaginativní ... více »