Poiésis Kultura

MARCELA PÁTKOVÁ LINHARTOVÁ: HRST HLÍNY A LIÁNY Z NEBE

…vyvrhnout kus / cizí země // a strnout

 

Výčty, variace, hry s možnostmi a snaha skrze ně zahlédnout, vytrhnout, zakotvit… Autorský prostor i přístup Marcely Pátkové Linhartové je v zásadě prostý – ohledávány jsou obrysy osobního světa v přesazích stejně tak obligátních jako jedinečných, prostor snad ještě… ale už… možná přeci… Mám rád takové básně: drobná neokázalá potýkání se se svým bytím, hlubotiskově ostrá v liniích a jemná, nedopovězená v plochách. Neboť moci ne muset je leckdy víc než sebejisté vytyčování nového světa.


Petr Čermáček


/ / /


pro trochu sebeúcty trocha soli v očích

jen tolik

aby bylo možno zahlédnout

nalomenou mušli

jen tolik

aby se nenamočil


pro moře hrdosti čekat roky

aby jedním slovem

zastavil vlny

zrušil příliv

zakotvil

 

Marcela Pátková Linhartová

 

/ / /


v pocuchaných vlasech dětí

dohrávají žestě

a v tobě svědomí


hrst hlíny a liány z nebe

jak očistné


snad ještě

mohla

 

Marcela Pátková Linhartová

 

 

/ / /


domácí práce

domácí koláč

domácí úkol

domácí násilí

paní domácí


domácí práce

 

Marcela Pátková Linhartová

 

 

/ / /


ještě můžeš

vysát čerpadlem některou z tekutin

vynést s odpadem některou z končetin

posekat s trávou některou ze vzpomínek

zatřít štukem zakrýt plachtou

ještě můžeš


ale už

prosakuju

zarůstám

usychám

skrz

do

v

 

Marcela Pátková Linhartová

 


/ / /


dusno v úzkých ulicích

oleandry psí trus

každý den sedřená kůže

děti olivy olivy děti


a ty


v balustrádách úzkosti

zúžená na žaludek

vyvrhnoutkus

cizí země


a strnout

 

Marcela Pátková Linhartová

 


/ / /


chci se zlehka dotýkat věcí

tady a teď

doufat


že možná

přeci


moci

ne muset

 

 

Marcela Pátková Linhartová se narodila v roce 1980. Absolvovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, v současné době vyučuje češtinu pro cizince na jazykové škole v Českých Budějovicích. Žije v přilehlé vsi Mokré se svým mužem a dvěma dětmi. Byla kmenovou autorkou Dobré adresy (www.dobraadresa.cz) a patřila ke skupině Literaturisté (http://www.literaturiste.wz.cz). Vydala básnické sbírky Bylas u toho… (Host, 2006) a Zpívat bláznům (Pulchra, 2009). V současnosti pracuje na novém rukopisu, z kterého jsou vybrány předchozí básně.

 

Marcela Pátková Linhartová