Poiésis Kultura

MARTIN ŠENKYPL: JAKO TATO NEDĚLE

Několikrát otočím list, / abych si ověřil, že je skutečně prázdný.

Minimalistický sarkasmus, kde si čtenář není zcela jist, kdy je existenciální krize krizí in situ, a kdy je posunuta do ironického šklebu. Martin Šenkypl umí strhnout báseň z jednoho pangejtu do druhého: z až nesnesitelně adolescentního tónu lyrického vetešení do lakonického uzemnění: Všechno se to střídá, hromadí. / Harampádí. Básně – chirurgické řezy k vyčištění rány, aby ji neschvátila sepse (lyrismu, skepse). Snad se pak místo mršiny dostaví smíření. S tím, že všechny ty prázdné dny odletí… v houfech.

Petr Čermáček

MRŠINY

mršiny psů

mršiny krys

mršiny básníků

 

Martin Šenkypl

 

VLAŠTOVKY

protože všechny ty

prázdné dny odletí

jako vlaštovky

někam daleko

rychle a lehce

a

v houfech

Martin Šenkypl

 

JSOU JEN DNY, RÁNA A VEČERY

V závětří ticha

můj dech tiše dýchá.

Matka mi dala život.

Možná se nedožiji toho,

že bych jí ho splatil.

Bojím se smrti.

Není koho odprosit za odpuštění,

není se ke komu uchýlit.

Jsou jen dny, rána a večery.

Všechno se to střídá, hromadí.

Harampádí.

 

Martin Šenkypl

 

/ / /

Neděle je přístav

ve kterém hoří kotvy

a kácejí se kříže.

Neděle je jako kluzká paluba.

Neděle je záhuba.

 

Martin Šenkypl

 

/ / /

Několik romantických

maleb visí na zdech.

Několik lží tkví ve svědomí.

Několikrát otočím list,

abych si ověřil, že je skutečně prázdný.

Jako můj život.

Jako tato neděle.

 

Martin Šenkypl

 

AFORISMUS

Paradoxní je, že život se všemi svými aspekty ve výsledku

nechutná po zkušenostech, ale po shnilých kostech.

 

Martin Šenkypl se narodil v roce 1984. Časopisecky publikoval v Protimluvu, Hostu, Čmeláku a světu, A_luzi, A2, Textech. Knižně je zastoupen výběrem ze své tvorby v knize Řezbáři stínů: almanach české poezie (Vladimír Stibor, 2016). Vlastním nákladem vydal sbírku Neděle a jiné myšlenky (2014). V letošním roce mu vyšla v nakladatelství Protimluv sbírka Černý vesmírný popel, z které jsou vybrány zde otištěné básně.

Martin Šenkypl