Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

listopad 2020

Offformat Kultura

Jací jsme to divní milenci, navzájem si sajem invenci

Pohled do instalace. Foto Petr Kovář

Umělecké páry jsou úkazem nevýjimečným, ale umělecká trojrodina už se tak často nevidí, zvláště když její členové, i vzájemnými dobrými vztahy, spoluurčují podstatné dění ve společnosti. V pátek byla v Humpolci otevřena (a od pondělí dočasně uzavřena) výstava Nejedna rodina: Jirousovi, Padrtovi, Ságlovi.

„Funus byl pana Reynka / Básníci se svící chodili na ofěru // Tenkrát jsem ztrácel Věru / a miloval se s Danou / vdanou // Se svící za oltář / šel Jiří Kolář // Někde tam stál / i Bedřich Fučík / a Juliana / žena moje příští // Už se mi všechno v je ... více »

Offformat Kultura

Odpovědnost umělce VII: Glosa o pýše a nevyužitém potenciálu

Marta Fišerová Cwiklinski (vlevo) při vernisáži aktuální výstavy Krajina tisíců zpřetrhaných nití v Blansku. Foto Galerie města Blanska

„Všechnu hrdost stranou – je na umělcově odpovědnosti, aby dílo dostatečným způsobem s divákem daný problém komunikovalo.“ Celoroční seriál úvah o odpovědnosti umělce pokračuje úvahou umělkyně a kurátorky Marty Fišerové Cwiklinski.

Od dob, kdy umění pozbylo služebnosti a s avantgardou získalo na svobodné formě i možnosti bezprostředně se vyjadřovat k mnoha tématům, uplynulo století. Angažovanost, která dnes často umění provází, z něj dělá rafinovaný prostředek, jak pozorovatel ... více »

Offformat Kultura

Potřebuju podněty ze života

Veronika Bromová. Foto Jana Šašková

„Chtěla jsem mít možnost umění využít ještě jinak. Přišlo mi v určitý moment, že je to všechno takové uzavřené – stejná skupina lidí, co se o umění zajímá, co si chodíme navzájem na vernisáže. (…) Takže teď si dělám psychoterapeutický výcvik,“ říká umělkyně Veronika Šrek Bromová. Péčí Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vyšla koncem loňského roku kniha rozhovorů s umělci „z Českomoravské povýšeniny“ s názvem Tam u šraňků bude přístaviště. Některé z nich postupně představujeme i na stránkách Kulturních novin.

Rozhovor proběhl na Chaosu, což je svérázné spojení rodinného domu, ateliéru, galerie, farmy a příležitostně dočasné komunity, v jednom lednovém dni plném sněhu (2019, pozn. redakce). Z Poličky sem vede úzká cesta lemovaná stromořadím a za vraty se ... více »

Offformat Kultura

Otevření ryby (hodiny akvakultury)

Otevření ryby, Eva Koťátková, pohled do instalace. Foto Martina Schneiderová

Empatii jako cestu úniku z úzkosti či jinak „nepřirozených“ podmínek vtěluje Eva Koťátková také do aktuální výstavy v galerii OFF/FORMAT.

Vstupujete do krajiny Evy Koťátkové. Možná je to škola, docela běžná s otřískanými židlemi a obligátními nástěnkami, zároveň však i podivná. Opatrně našlapujete v osiřelých třídách, kde před chvílí zřejmě ještě někdo byl a v příštím okamžiku se možn ... více »

Offformat Kultura

Mnoho cest na horu. Pražskými galeriemi.

Sníh kámen hvězda strom, Rudolf Sikora. Foto Ondřej Navrátil

Pražskými výstavami, které reflektují výzvu, „která nám neklepe, ale přímo buší na dveře a dům se začíná otřásat.“

Že je enviro trendy, je jasné minimálně od doby, kdy kurátoři začali na nitě svých textů navlékat tři kuličky objektově orientované ontologie a spolu s nimi antropocén, nelidské aktéry, hyperobjekty, posthumanismus, klimatickou změnu, artwashing a d ... více »

Offformat Kultura

Přes hranice smyslů

Přes hranice smyslů, pohled do instalace. Foto Zbyněk Fišer

V dalekém Hesensku sešli se na výstavě v Galerii Hoffmann dva umělci překračující svou tvorbou běžné neiluzivní malířství. Pavel Hayek z Brna a Mechtild Frischová z Kolína nad Rýnem, rodačka z Karlsbadu, nevystavují v Ossenheimu u Frankfurtu nad Mohanem poprvé – poprvé však společně.

Mám pocit, že v Německu se galerie a galeristé rozprostření v regionu mimo velká urbánní centra těší dlouhodobě teoretické podpoře i divácké přízni. O jejich výstavách informují nejen místní média, i nadregionální nekomerční noviny jako Kunstzeitung ... více »

Offformat Kultura

Odpovědnost umělce VI

Joseph Beuys kope díru a sází strom, 1982 Documenta 7. Repro awatrees.com

Užitečnost umělkyň a umělců pro společnost, zdá se, může spočívat v dovednosti vytvářet šablony rámečků profilových fotek na sociálních sítích.” Celoroční seriál úvah o odpovědnosti umělce pokračuje úvahou šéfkurátora Moravské galerie v Brně Ondřeje Chrobáka. K tématu se dále vysloví například teoretik a kurátor Jan Zálešák či umělkyně a kurátorka Marta Fišerová Cwiklinski.

„V následujícím roce chci v Kulturních novinách publikovat takový seriál, v němž se čtenář dozví, jak výrazné a zajímavé osobnosti rozvažují nad tématem: Odpovědnost umělce. Lze v jednadvacátém století hovořit o nějaké odpovědnosti umělce vůči spole ... více »

Offformat Kultura

Snažím se vypořádat s každodenností

Jaroslav Grodl. Foto Jana Šašková

„Pro mě je nejdůležitější obraz (…) ne ten, co jsem namaloval, ale ten, co je těsně přede mnou. Obrazy, co jsou namalované, beru tak, že jsem je viděl a je mi fakt jedno, jestli je uvidí ještě někdo jiný,“ říká malíř Jaroslav Grodl. Péčí Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vyšla koncem loňského roku kniha rozhovorů s umělci „z Českomoravské povýšeniny“ s názvem Tam u šraňků bude přístaviště. Některé z nich postupně představujeme i na stránkách Kulturních novin.

Ve skromné podlouhlé místnosti s výhledem na jihlavské paneláky je Jaroslav doslova obklopen svými obrazy. Než jsem jej poznala osobně, setkávala jsem se s jeho prací grafického designéra. Také jsem ocenila jeho snahu o kultivaci veřejného prostoru ... více »