Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

prosinec 2020

Poiésis Kultura

Přečteno

Obrázek nebo fotografie#30263

.

Nová sbírka Slavomíra Kudláčka Nepatřit nikomu (Dauphin, 2020) přirozeně navazuje na předchozí básnické knihy, ostatně zahrnuje texty nejen zcela nové, ale také z prvního desetiletí tohoto století a z devadesátých let století minulého (dopisy v zá ... více »

Poiésis Kultura

ANEŽKA KOVALOVÁ: TICHO TĚCHTO VĚCÍ

Kruh pod oknem sytě temněl za deště, oslnivě zbělel s prvním sněhem…

Grafiky a kresby Anežky Kovalové vnímám odjakživa jako vizuální básně. Souzním s jejich rytmem, obdivuji se zkratkám z rodu haiku, nechávám se oslovit tím, co je za obrazem, co ho přesahuje… Drobné vykladačské, reflexivní, neokázalé, hledačské texty ... více »