Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

srpen 2021

Offformat Kultura

Bytost

Pohled do instalace. Foto Petr Kovář

321

Představit si čas… a stavět si to pozpátku, Představit si dnešní den.. a věky, které navážou. Myslel sis, že zrovna ty nenavážeš? Bál ses brouků v zemi? Bál ses, že pro tebe budoucnost nebude? Živí pohlížejí na mrtvolu svým zrakem, ale nezračně prod ... více »

Offformat Kultura

Curating Online: Kulturní scénu online prostor nezachrání

Online curating. Printscreen youtube

O aktuální proměně uměleckého provozu prostředím „online“, o jeho možnostech, přínosech, a také kriticky o chybném nastavení institucionální podpory, diskutovali Karina Kottová, Marek Pokorný, Michal Novotný a Tomáš Hrůza na konferenci v rámci brněnského festivalu Brno Art Week.

Nikdo neuteče kvantifikaci. Trapné, přesto zjevně nezbytné, kontinuální upomínání na základní funkci kultury, nekonečné ozřejmování, že není, nebyla a nebude ekonomicky výdělečným sektorem, přítomnost tabulkového kapitalismu a náhled na kulturní ins ... více »

Offformat Kultura

Deník Petra Kováře, 26. dubna – 9. května 2021

Happening Global Genocide Inc, výstava Bezohlední ve Photogether, Zlín. Foto archiv galerie

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Začal jsem si psát deník, protože jsem to jako redaktor začal chtít po ostatních: Co když ten skvělý celoroční dokument selže na tom, že někdo vypadne?! Že někdo slíbí, ale nedodá?! Zároveň mě to ale chytlo, a tak jsem jen doufal, že jako záložník z ... více »

Offformat Kultura

Otevřeně o postavení a poměrech naší výtvarné obce

Oskar Brůža.

O postavení výtvarného umělce se u nás mluvilo vždycky málo. Jednou z příčin je rozšířené mínění, že umělecká obec se z povýšenosti pranic nezajímá o starosti obyčejných lidí. Ale jen zasvěcení vědí, že i většina umělců jsou obvyklí lidé, bez touhy po vyvyšujících piedestalech. A teď, v pandemii, mají do kapsy patrně ještě hlouběji, než příslušníci jiných profesí. Mluvili jsme s Oskarem Brůžou, pracovníkem Unie výtvarných umělců České republiky.

Jak vlastně je to s profesionály, kteří jsou registrovaní v Unii výtvarných umělců České republiky? Nejdříve k pojmu registrace. Pro mladou a střední generaci výtvarných umělců je neutrální. Registrace však znamenala po dobu zhruba dvaceti let, až d ... více »

Offformat Kultura

Katarzní setkávání uvnitř pytle blech?

Spolek Skutek

V návaznosti na rozhovor s Oskarem Brůžou jsme se zeptali několika výtvarných umělkyň a umělců na to, jak živý je fenomén statusu profesionála a sdružování. Odpovědí přispěli: Petr Dub (1976), Jaroslav Grodl (1984), Václav Kočí (1981), Denisa Krausová (1981), Václav Kyselka (1975), Eva Šindelářová (1993), Marek Tischler (1993), Irena Wagnerová (1959).

Dokument bez názvu 1. Jste členkou/členem Unie výtvarných umělců ČR? Co Vás ke vstupu vedlo? 2. Umělec není jmenován, ale sebeurčuje se. Je žádoucí, aby status profesionála získal znovu na významu? Proč? 3. Jste členkou/členem jiného sdružení výtvar ... více »

Offformat Kultura

Urban Legends

Urban Legends I. Foto archiv BAW

Čím byly galerie, než se staly galeriemi? Jaká je historie míst, kam dnes přicházíme za uměním? Třináct galerií připravilo vlastní scénáře pro dokumentární i performativní videa, a přestože zdaleka ne všechny udržely zadanou koncepci, jak poukazuje recenzentka, výsledek je cenným materiálem, svěží upoutávkou nebo alternativním formátem komunikace v době nuceného uzavření.

Mezi stěžejní programy, které byly představeny v rámci letošního ročníku Brno Art Week, patří dokumentární série s názvem Urban Legends, která seznamuje s třinácti vybranými brněnskými galeriemi.  Do nitra jednotlivých institucí nahlíží divák zpravi ... více »

Offformat Kultura

Deník Jaroslava Kovandy, 12. 4. – 25. 4. 2021

J. Kovanda - v pozadí Únos, barvené dřevo - dub, 150 x 190 x 110

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Jaroslav Kovanda, ročník 1941, 80 let, absolvoval jedenáctiletku a v roce 1963 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor kamenosochařský. Jelikož postižený uměním, věnoval se hlavně poezii, divadlu a výtvarnu. 10 let redigoval a vy ... více »