Offformat Kultura

Rodinná oslava jako duchovní praxe

Foto archiv autorů Foto archiv autorů

Žijí trvale v KON.DOMu, což slibuje performance a snad i lásku až za hrob.


KON.DOM. neboli konceptuální domácnost je životní projekt dua Klarisy Kleinerové a Jana Kratochvíly. Jejich pojetí Rodinné oslavy oscilují mezi subtilními projevy lidského bytí v nejen vztahových úrovních. Psychologické a společenské drama Rodinná oslava, odehrávající se v luxusní vile na venkově během rodinné oslavy, se zaměřuje na rozkrývání skutečných charakterů jednotlivých postav. Situace vykresluje individuální rysy a psychologické problémy svých hrdinů, kterým se během oslavy vracejí vzpomínky na dětství. Vypůjčený text od distributora stejnojmenného filmu režiséra Thomase Vintenberga popisuje údajně skutečný příběh, který scénarista slyšel v rádiu. Na rozdíl od něj však akce v naší galerii akcentuje lásku jako unikátní lidskou vlastnost a stav bytí. Láska se netýká jen těch dvou, ale koncept lásky zde přesahuje rámec jejich vztahu do umělecké komunity a za její hranice, například do rodin, které nejsou tvořeny jen umělci, ale pokrevním poutem a v širším kontextu rovněž osobami spojenými mnoha dalšími prvky, například stejnou citovostí a zájmy. Jako umělecký „tandem“ v podobném podání se může jevit berlínské duo Eva und Adele. K nim nás mimo jiné přivedla naše společná konverzace při první fázi příprav. Ty svoji obsáhlou tvorbou zaštiťují životní performance, kdy jejich vzhled je dán podle předem naplánovaných tabulek. Stejně jako Eva a Adele jsou Klarisa a Jan zaměřeni na dlouho trvající až nekonečné performance někdy i nezpozorovatelná v běžném životě. Společné fungování autorů je samo o sobě umělecké dílo – performance, která má často těžce definovatelný začátek a konec. Jako jejich akce s růstem vlasů, kdy akce neustále probíhá za předpokladu, že jim rostou vlasy. V intimitě domácího prostředí se odkrývají jemné, decentní vhledy do výřezů akcí, které často nesou podobu, která vytváří nekomfortní situace, se kterými se musí vyrovnávat. Klarisa a Jan se snaží odpoutat od fyzických podob – neztotožňování se s vlastním tělem a to skrze tuto performance. Autoři toto dílo považují za duchovní praxi. Výstava KON.DOMu představuje, co se událo v rámci projektu do dnešního dne. Těžiště samotné výstavy je performance Rodinná oslava, která proběhne v rámci zahájení, bude dokumentována a poté vystavena jako záznam v probíhající instalaci. Komentovaná prohlídka tentokrát součástí programu nebude, autorům právě probíhá performance!

KON.DOM. / Rodinná oslava, Klára Kleinerová a Jan Kratochvíla, OFF/FORMAT, Brno, 23. června – 28. července 2021

KON.DOM. Konceptuální domácnost (KON.DOM.) je umělecký projekt, jež se skládá z tandemu Klarisy Kleinerové a Jana Kratochvíly. Klarisa Kleinerová vystudovala performance u Tomáše Rullera na FAVU v Brně. S Janem Kratochvílou se setkala na stáži v ateliéru performance u Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zmíněný umělecký tandem, v němž je performance hlavním médiem, představí v galerii OFF/ FORMAT svůj celoživotní projekt a dokumentaci z něj. Je to doposud nejobsáhlejší výstava, kterou se autoři představují veřejnosti. Součástí vernisáže bude živá performance, přičemž se její záznam stane součástí instalace.