Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

srpen 2021

Poiésis Kultura

Přečteno

Obrázek nebo fotografie#35005

,

Uprostřed obrazů Petra Veselého se mi vybavují jeho básně, při četbě sbírky Kovadlina (Větrné mlýny, 2021) vyvstávají v paměti kresby a obrazy. Osvojují si totožný prostor – odlišně, součinně, komplementárně. Často zachycují věci a děje, které l ... více »

Poiésis Kultura

PETR VESELÝ: KOVADLINA

Uvidět / věc / Popojít k místu

Přiblížit se. Uzřít. Úspornost jako cesta ke vnímání nezjevné potenciality. Věcí, dějů, sama sebe. Uhodnout se. Utemovat . Dočkat se zahlédnutí univerza. V proluce mezi zdmi domu, každodenními předměty, větvemi stromů. Najít vnitřní prostor za vidě ... více »