Veronika Bahenská

Narozena 1979. Vystudovala lotyštinu na FF UK a FHS UK v Praze. Pracovala v Etnologickém ústavu AV ČR a v Národní knihovně ČR. Žije v Libčicích nad Vltavou.

Seznam článků