Jana Nedomová

Narodila se ve Zlíně, žije a tvoří v Brně. Je doktorandkou Katedry výtvarné výchovy PdF MU, profesně – teoreticky i prakticky – se zabývá grafickým designem.

Seznam článků