Friedrich Witzany

Friedrich Witzany se narodil v roce 1940 na Šumavě (Malonty-Bělá), v roce 1946 utekl s rodinou do Rakouska. Po maturitě v Linci inženýrské studium na Zemědělské univerzitě ve Vídni. Po několika letech ve stavebnictví přestoupil do Agrární úřad spolkové země Horní Rakousy se specializací arondace pozemků, krajinná architektura, územní plánováni, ochrana přírody a horské zemědělství. Od roku 1973 neplaceně angažován v hnutí proti atomovému nebezpečí a v jiných projektech které ohrožovaly životni prostředí. 1976-1983 předseda regionální hornorakouské skupiny Svazu ochránců přírody, spoluzakladatel rakouských Zelených. 

Seznam článků