Friedrich Witzany, Leopold Buchner

Friedrich Witzany

Narodil se v roce 1940 na Šumavě (Malonty-Bělá), v roce 1946 utekl s rodinou do Rakouska. Po maturitě v Linci inženýrské studium na Zemědělské univerzitě ve Vídni. Po několika letech ve stavebnictví přestoupil do Agrární úřad spolkové země Horní Rakousy se specializací arondace pozemků, krajinná architektura, územní plánováni, ochrana přírody a horské zemědělství. Od roku 1973 neplaceně angažován v hnutí proti atomovému nebezpečí a v jiných projektech které ohrožovaly životni prostředí. 1976-1983 předseda regionální hornorakouské skupiny Svazu ochránců přírody, spoluzakladatel rakouských Zelených. 

Leopold Buchner 

Narozen v roce 1946 v Mödlingu, žíje v Giesshüblu u Vídně. Inženýr -strojař. Od roku 1976 předseda místní skupiny Sociálně demokratické strany Rakouska, vedoucí obecní zastupitel od roku 1980, pracoval jako manažer projektů v mezinárodní firmě zabývající se s čistěním vody, většinou na Blízkém východě. 

Od začátku 70. let aktivní v levicových kruzích ve Vídni, o politiku se začal zajímat v rámci hnutí roku 1968 a hnutí kolem Projektu Aréna (gigantické komerční stavbě ve vídeňské čtvrti Prater). Aktivista proti jaderné elektrárně v Zwentendorfu a vodní elektrárně v Hainburgu. 


Seznam článků