Heidrun Pirchnerová

Narozena 1944 v Linci, kde i vyrostla. Vystudovala germanistiku, dějiny umění, filosofii a psychologii v rámci svých pedagogických studií ve Vídni. Nejprve byla na volné noze, pak učitelkou na střední škole. Od roku 1968 začala být aktivní v levicových protestních skupinách, poté v různých občanských iniciativách, nakonec se účastnila vzniku a rozmachu nadstranické a na politických stranách nezavislé odborové iniciativy, tzv. „Österreichischen Lehrerinnen Initiative und den Unabhängigen Gerwerkschafter/innen“ (Rakouská iniciativa učitelů, učitelek a nezávislých odborářů). Tato skupina je dnes uznávaná jako frakce odborového hnutí.

Seznam článků