Heinz Stockinger, Bruno Kreisky

Heinz Stockinger 

Narozen roku 1947 v Taufkirchenu an der Pram (okres Schärding, Horní Rakousko). Studoval angličtinu a francouzštinu na univerzitě v Salzburku a zároveň učil němčinu na École normale d´instituteur v Arrasu na severu Francie, působil i v Paříži a Tunisu. Od roku 1973 působí na jazykovědné katedře Univerzity v Salcburku. Od roku 1977 angažmá proti využití atomové energie a pro udržitelnou energetickou politiku, spoluzakladatel Salcburské nadstranické platformy proti jaderné elektrárně ve Wackersdorfu v Bavorsku, v roce 1989 přejmenované na Platformu proti atomovému nebezpečí (v němčině zkratka PLAGE, což je velmi podobné anglickému „plague“, mor). Dodnes pracuje ve stejnojmenném časopise (www.plage.at

Bruno Kreisky (1911 – 1990) 

Pocházel z německy mluvícího židovského rodu z Dolních Kounic (Kanitz) u Brna ale sám se už narodil ve Vídni. Vystudoval práva a před nacisty za druhé světové války uprchl do Švédska, stejně jako jeho pozdější německý spolkový spolukancléř Willy Brandt z Německa. Po válce, za rakouské druhé republiky byl ministrem zahraničí (1959–1966), předsedou Sociálně demokratické strany Rakouska (1967–1983) a kancléřem (1970–1983). Proslul mj. jako mírotvorce mezi Izraelem a Palestinou a jako člověk, který (ač sám židovského původu) se díval smířlivě na aféry některých členů svého kabinetu s nacistickou minulostí. Byl též jedním z evropských státníků, kteří nabídli občanství jakémukoli signatáři Charty 77, který by se do jeho země rozhodl či byl donucen odejít (což v případě Rakouska nakonec využili např. Pavel Kohout, Pavel Landovský, Ivan Medek či Ivan Binar).

Seznam článků