Bernd Lötsch

Narozen 1941 ve Vídni, studium biologie a chemie na univerzitě tamtéž, promoce v roce 1970. Učil se také u svého otce profesora Bruna Lötsche filmu a u profesora W. Urla mikroskopii a vědecké kinematografii. Mezi roky 1966 a 1973 byl asistentem Institutu fyziologie rostlin na Vídeňské universitě, napsal experimentální díla v oboru biochemie rostlin. Od roku 1970 úzká spolupráce s Institutem pro film a obrazy v Mnichově a na Institutu pro vědecký film v Göttingenu (výroba filmů pro vysokoškolské učební kurzy a výzkumných filmů). Od roku 1969 aktivní v ekologických otázkách, začal s vědeckou argumentací proti olovu v benzínu, pak následoval boj proti mostu přes Neziderské jezero a za ochranu dunajských mokřin. Učil na univerzitách v Salcburku, Vídni a v Kremži. Od října 1994 generální ředitel Muzea přírodních věd ve Vídni.

Seznam článků