Martin Unfried

Martin Unfried, nar. 1966 v Ellwangen, politolog a publicista, docent v oboru veřejná správa, od r. 2019 ředitel Ústavu pro mezinárodní a euroregionální přeshraniční spolupráci a výměny na univerzitě v Maastrichtu. Od roku 2010 využívá jeho domácnost pouze vlastní obnovitelné zdroje (bioplyn, fotovoltaickou a větrnou energii).

Seznam článků