Dáša Váňová, Jiří Guth

Dáša Váňová je vystudovaná rusistka a lituanistka se zvláštním zájmem o lidovou hudbu a folklor obecně, což se například plodně skloubilo na webových stránkách www.litevskekoledy.cz. Učí češtinu pro cizince a provozuje a propaguje hudbu Východu (s Petrem Dvořáčkem v duu Elnyaz). 

Jiří Guth je ekolog, rodák z Prahy, ale venkovan volbou. Původně studoval vývoj vegetace a krajinného pokryvu, na ministerstvu životního prostředí se věnoval posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a přípravě soustavy Natura 2000 v ČR.

Seznam článků