Bettina Gausová

Politická korespondentka taz. V letech 1996 – 1999 vedla parlamentní zpravodajství tohoto listu, předtím byla šest let dopisovatelkou pro východní a střední Afriku se sídlem v Nairobi. Je autorkou několika knih, poslední z roku 2011 nese titul „Der unterschätzte Kontinent – Reise zur Mittelschicht Afrikas“ [Podceňovaný světadíl – cesta ke střední vrstvě Afriky] (nakladatelství Eichborn).

Seznam článků