Heike Haarhoffová

Heike Haarhoffová vystudovala žurnalistiku a politologii na univerzitách v Dortmundu a Marseille. Pracovala v redakcí různých novin a rozhlasových stanic, od roku 1995 pro berlínský deník taz. Tam postupně působila jako zpravodajka v Hamburku, Šlesvicku- Holštýnsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku. Od rok 2010 se soustředí na lékařská témata a zdravotní politiku. Je nositelkou několika ocenění, například novinářské ceny Spolkové komory architektů (2001) nebo Ceny německého denního tisku za investigativní žurnalistiku (2013).

Seznam článků