Michael Roos

Michael Roos studoval ekonomii mj. v Saarbrückenu, Seville, a Dortmundu. V současné době je profesorem makroekonomie na Rúrské univerzitě v Bochumi. Je autorem knihy Ekonomické aglomerační teorie. Nová ekonomická geografie v souvislostech a několika stovek odborných i populárních článků. K jeho výzkumným tématům patří mimo jiné behaviorální a regionální ekonomie a klimatická změna z ekonomické perspektivy.

Seznam článků