Jaroslav Svoboda

Narodil se ve znamení Ryb v čínském roce Kovové opice (4. března 1980) v Hradci Králové, přibližně 2 kilometry od kopce svatého Jana. Na tomto nejvyšším bodu města, kde 96 let před ním přišel na svět zakladatel moderní české mykologie (a učitel JS v oboru mykologie) profesor František Smotlacha, leží mykologický (naleziště hub, na němž JS učinil a zdokumentoval již několik unikátních objevů), astronomický (dominantou kopce je hvězdárna, pro niž JS vymodeloval unikátní plastiky marského údolí Valles Marineris, marské sopky Olympus Mons a měsíčního kráteru Tycho) i duchovní (ve zdejším kostele svatého Jana Křtitele podstoupil katolickou svatbu) středobod jeho života.

JS absolvoval Základní školu Bedřicha Engelse, respektive Milana Rastislava Štefánika (300 m od středobodu), Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích (25 km od středobodu) a Univerzitu Hradec Králové (2 km od středobodu), obor učitelství výtvarné výchovy a občanské nauky, které si později doplnil i studiem týchž oborů na pražské Univerzitě Karlově (100 km od středobodu). Působí jako učitel výtvarných, počítačově-grafických a společenskovědních disciplín na Střední průmyslové a Vyšší odborné škole elektrotechnické v Pardubicích (20 km od středobodu). Byl zakládajícím členem královéhradeckého Spolku přátel krásného slova a jeho celostátní literární soutěže pro mládež O Cenu Hradeckého Škrabáka (2003-2009) a kurzů tvůrčího psaní Škrabodílny (2010-2013).

Jako sochař proslul především tvorbou zmíněných astronomických plastik pro městskou hvězdárnu a fungiformních objektů inspirovaných tvary hub. Jako ilustrátor se zabývá odbornou mykologickou i anatomickou ilustrací a zároveň byl ilustrátorem filosofického časopisu Prométheus, společenského magazínu České listy, a v dobách jeho papírové verze nárazově i družstevního čtrnáctideníku Kulturní noviny. Je dvorním ilustrátorem a grafickým designérem knih královéhradeckého nakladatelství Fortna (dříve Škrabákova expedice), plzeňského nakladatelství Thesan, a spisovatelů Patricka Ungermanna a Zuzany Hlouškové. Ačkoli má na svém kontě desítky kolektivních i samostatných výstav, na některých akcích se od něj můžete nechat na počkání portrétovat.

Jako esejista začínal na přelomu tisíciletí svými texty pro časopisy Prométheus, České listy a Revue PROSTOR, zatímco pro periodika Zájmy a záliby a Svět hub psal pravidelné populárně-vědecké příspěvky z oboru mykologie. Coby literát zhodnotil své znalosti astrofyziky, biologie a ezoteriky sériemi povídek, jejichž děj se z větší části odehrává v imaginární pozemské vesnici Malé Konivice či na vesmírné základně U3B poblíž Proximy Centauri. Od roku 2008, kdy se reálně splnila jeho první představa, kterou vepsal do své sci-fi povídky, přestal své výtvory řadit pod hlavičku sci-fi a vytvořil pro ně vlastní subžánr s názvem re-pre (real-prediction, reálná předpověď). Své povídky v tomto subžánru publikoval v kolektivních sbírkách re-pre povídek Odpor je zbytečný (2010) a My jsme vám to říkali (2015).

Jeho autorská kniha Houbotlas aneb Houbařův Hradec Králové (kterou v roce 2009 ve spolupráci s Klubem mykologů HK a za finančního přispění Královéhradeckého kraje vydal Spolek přátel krásného slova jako první publikaci své edice Škrabákova expedice) je syntézou téměř všech oborů, v nichž byl autor doposud činný, a zároveň jeho vyznáním rodnému městu a kraji. Tato publikace je nejen pomůckou pro každého místního houbaře (obsahuje i přesné mapky výskytu jednotlivých druhů na území katastru města HK a okolí a recepty na jejich zpracování), ale její populárně-vědecká část čtenáře zároveň čtivou formou uvádí do tajů a magie mykologické vědy. Kromě desítek autorových barevných vědeckých ilustrací, fotografií i reprodukcí je kniha také proložena původními kreslenými anekdotami a minipovídkami z houbařského života.

Seznam článků