Dana Seidlová

Narodila 12. prosince 1929 v Čáslavi. Otec Gaston Guth byl lesním správcem na hraběšínském zámku knížete Schwarzenberga, maminka Helena se starala o domácnost. Dana měla dva sourozence, o rok staršího bratra Jiřího a o 18 let mladší sestru Annu. Její dědeček byl známý autor knih o pravidlech společenské etikety Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, osobně ho však nepoznala. Dětství strávila na zámku v Hraběšíně, kde měla rodina k dispozici polnosti i hospodářství. Za války se jim dařilo načerno vypomáhat s potravinami lidem z měst. Otec se stával terčem udavačů, což nakonec odnesla jeho sedmdesátiletá tchyně Karolína Fraierová, kterou gestapo na tři měsíce uvěznilo. V roce 1944 se musela rodina z popudu nacistické nucené správy vystěhovat do tvrze ve Vlachově Březí. Zde se dočkali osvobození americkou armádou. Po válce Schwarzenbergovi zaměstnali otce na zámku Orlík. Dana studovala gymnázium v Praze, kde ji teta Vlasta Koseová přivedla k dívčímu skautingu. Rodinu nejvíce postihl převrat v roce 1948, po němž Schwarzenbergovi opustili republiku, otec přišel o práci a komunisté ztěžovali Guthovým existenci, protože pracovali pro buržoazii. Dana nemohla studovat vysněnou medicínu. V roce 1969 již provdaná Dana Seidlová se svou rodinou emigrovala do SRN a poté (protože její manžel, syn člověka, kterého německý stát za války zabil pro jeho původ, nechtěl v SRN zůstat) do Švýcarska. Zde založila tradici skautských táborů pro děti českých a slovenských emigrantů, skautský časopis Tamtam, stála u zrodu české doplňovací školy, přispívala svými články do Zpravodaje Čechů a Slováků ve Švýcarsku. Udržovala též spojení s Československem a podporovala myšlenky Charty 77, v rámci Amnesty international, kde spolupracovala s českými exulanty jako byl Vladimír Škutina či Sváťa Karásek například na otevřených dopisech exponentům normalizačního režimu. Celý život pracovala jako zdravotní sestra, i když po pádu minulého režimu získala titul MUDr., který jí byl z politických důvodů odepřen. Na přelomu 2. a 3. tisíciletí získala byt v Praze, kam se v roce 2017 přestěhovala natrvalo.

Seznam článků