Viera Benková

Narozena 1939 v srbském Báčském Petrovci (Bački Petrovac) je jednou z nejvýznamnějších spisovatelek slovenské diaspory na „Dolní zemi“ (tento tradiční pojem zahrnuje jižní Maďarsko, srbskou Vojvodinu, a rumunský Banát). Základní školu vychodila ve svém rodišti, kde také navštěvovala gymnázium, které ukončila v roce 1957. Později se přestěhovala do Bělehradu, kde na Filologické fakultě vystudovala český a slovenský jazyk a literaturu. Studium úspěšně ukončila v roce 1971. V letech 1965-1978 byla členkou redakce literárního časopisu Nový život. Byla také členkou redakce a spolupracovnicí vydavatelství Stražilovo v Irigu. Dlouhá léta byla místopředsedkyní Místní pobočky Matice slovenské v Petrovci, kde působí dodnes. V letech 1983-1993 pracovala v Kulturně-uměleckém spolku Pavla Josefa Šafaříka v Novém Sadu. Jako spisovatelka publikovala v mnoha literárních časopisech v Jugoslávii a na Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Itálii a zastoupena je v antologiích literatury vyšlých v Jugoslávii, Indii, Švédsku a Brazílii. V roce 2014 jí Asociace slovenských spisovatelů udělila Cenu za celoživotní dílo a v roce 2015 i Sdružení spisovatelů Srbska rovněž Cenu za celoživotní dílo.

Seznam článků