Dagmar Mária Anoca

Narodila sa 28. decembra 1951 v Nadlaku (Rumunsko). Pôsobí ako vysokoškolská učiteľka v Bukurešti, dnes je na dôchodku a žije v rodisku. Píše poéziu, prózu, literárnovedné a jazykovedné práce, prekladá. Vyšli jej zbierky poézie Knižka pre prvákov (verše pre deti, Bukurešť 1982); Knihy rozlúčok (Bukurešť 1985); Synonymia (Bukurešť 1993); Ročné obdobia (Nadlak 1996); Melancólia (Timişoara 2000); výber Kniha stretnutí (Arkus, Senica 1995; zostavil Peter Andruška). V rumunskej verzii Ondreja Štefanka vyšiel jej výber Devin mută precum ceilalţi (Onemievam ako všetci, Nadlak 2000). Vyšli jej aj výbery z poézie a zastúpená je aj v anológiach ktoré vyšli na Slovensku, Rumunsku a v Srbsku.Venovala sa aj vedeckej práci. Získala ocenenia ministra kultúry SR (1992) a Zväzu spisovateľov Rumunska (1993, 2003).

Seznam článků