Eliška Lomičová

Narozena 1995, vystudovala Galerijní pedagogiku a zprostředkování umění a Výtvarnou výchovu pro základní a střední školy. Momentálně je studentkou doktorského programu v oboru Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky. Dlouhodobě ji fascinuje propojování písma a obrazu, specificky pak zprostředkování umění skrze slovesné aktivity. Zabývá se poezií (vlastní i cizí), autorskými knihami, vizuální poezií a lettrismem. V současné době pracuje na vydání autorské básnické sbírky.

Seznam článků