Ladislav Kapucián

Jsem ročník 1937 – tedy už delší dobu důchodce, mám dost času se zamýšlet nad vším možným. Můj táta kdysi dávno studoval na teologické fakultě v Ženevě. Odtud si přinesl evangelickou víru - měl se stát farářem či misionářem... Jeho studia přerušila hospodářská krize za první republiky. V padesátých letech jsem proto "nesměl podat přihlášku na vysokou", jenomže mi to nikdo neřekl. Kdyby mi to řekl, byl bych asi dodnes disidentem. Přihlášku jsem podal a přijali mne, protože jsem měl dobré studijní výsledky. Na ČVUT FEL jsem neměl ani jeden opravný termín. Měl jsem dokonce možnost zůstat jako asistent na škole, ale tu možnost jsem nevyužil. Jako inženýr jsem pracoval, kromě kratších pobytů na různých pracovištích, ve třech zaměstnáních. Vždy po deseti letech, nejprve ve výrobním podniku časoměrné techniky, poté jako technická síla na MFF UK a nakonec na FEL na katedře elektrotechnologie jako přednášející učitel, kde jsem obhájil i kandidátskou disertaci. V šedesátých letech jsem fotografoval a mohl se setkávat s tehdejšími odborníky a též jsem občas vystavoval. S mou ženou Jindřiškou jsme žili déle než šedesát let a zabývali jsme se amatérsky malířstvím v rámci odborně vedených kurzů. Občas jsme vystavovali.

Seznam článků