Robin Čumpelík

Narozen 1981. Vystudoval obchodní akademii se zaměřením na cestovní ruch a studoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu multimediálních komunikací. Bývalý redaktor ČRo, koordinátor Inovační strategie ČR, krizový manažer komunikace na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. V roce 2018 připravoval národní oslavy k výročí 100 let od založení Československa. Šéfredaktor čtvrtletníku Přítomnost.

Seznam článků