Jaroslav Čejka

Narozen 1943 v Praze. Po maturitě krátce pracoval jako dělník u Vodních staveb, v letech 1961–1967 vystudoval Stavební fakultu ČVUT. Poté působil jako projektant v pražském Hydroprojektu, kulisák ve Stavovském divadle (tehdy zvaném Tylovo divadlo). Poezii začal publikovat časopisecky od roku 1964. Jeho první samostatná básnická sbírka Kamenné nebe byla připravena k vydání roku 1968, ale stažena z edičního plánu. Od té doby publikoval necelou desítku sbírek poezie, více než dvacítku próz (i pod pseudonymy), čtyři divadelní hry a jeden esej o literatuře. V roce 2010 získal Cenu Jiřího Marka pro autory detektivní literatury. Časopisecky publikuje v nezávislém tisku. 

Od roku 1971 byl programový pracovník Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, dramaturg Uměleckého studia mladých Rubín, vedoucí programového oddělení i náměstek ředitele Pražského podniku služeb mládeže. Od 1976 se stal funkcionářem nejprve Městského výboru Socialistického svazu mládeže v Praze, pak vedoucím oddělení kultury českého ÚV SSM. V roce 1982 byl jmenován vedoucím redaktorem literární přílohy týdeníku Tvorba „Kmen“ a souběžně zvolen členem předsednictva Svazu českých spisovatelů. Od roku 1987 byl šéfredaktorem Tvorby. V době kulminující perestrojky, v březnu 1989, byl jmenován vedoucím odboru kultury a zástupcem vedoucího oddělení školství, vědy a kultury ÚV KSČ. Podporoval polemiku v mezích oficiální ideologie, publikování některých ostrakizovaných autorů, a znovuuvedení filmů, stažených z distribuce počátkem normalizace, do kin. 

 Po listopadu 1989 byl dva roky nezaměstnaný, od roku 1992 pracoval jako externí redaktor nakladatelství Fortuna Print a textař reklamní agentury GGK, kde se stal roku 1994 kreativním ředitelem. V letech 1996–1999 byl kreativním ředitelem reklamní agentury A-Z. Později pracoval jako externí jazykový redaktor a editor pro Pražskou vydavatelskou společnost. Velkou část svého života věnoval svému hlavnímu koníčku – sportovnímu rybaření. Je podruhé ženat, má 5 dětí a 9 vnoučat.

Seznam článků