Jakub Šiška

Narozen roku 1968 v Praze, tamtéž absolvoval Vysokou školu ekonomickou. Pracoval jako novinář, zejména v Českém rozhlase, psané texty uveřejňoval v nezávislých médiích. Dnes se živí jako strojvedoucí. Je členem jihočeského spolku Slunce a svoboda, jehož předsedou je mj. družstevník KN Bernhard Riepl a který se zabývá ekologickou a rakousko-českou přeshraniční agendou, pro nějž mj. spolupřekládá dokumenty, z nichž některé byly zveřejněny v KN (např. zde a zde). Žije v Semilech.

Seznam článků