Pascal Beucker

Ročník 1966. Od roku 2014 pracuje jako redaktor v domácím oddělení taz. Předtím byl patnáct let korespondentem taz v Severním Porýní-Vestfálsku. Publikoval několik knih (mimo jiné „Endstation Rücktritt!? Warum deutsche Politiker einpacken“ [Konečná stanice odstoupení!? Proč němečtí politici skládají funkci], Bouvier Verlag, 2011). Od roku 2018 je členem představenstva družstva taz.

Seznam článků