Jiří Kalčík a Tomáš Tužín

Jiří Kalčík je projektant dopravních staveb a znalec dopravní politiky. Kromě jiného se významně podílí na návrhu vysokorychlostních tratí v ČR. Žije v Chrástu u Plzně.

Seznam článků