Aleš Erber

Marozen 1985 ve Chvojenci (okr. Pardubice). Samostatný odborný lesní hospodář, akreditovaný poradce ministerstva zemědělství v oboru lesnictví, lesní pedagog a nezávislý lesník a agrolesník. Výhradně se zabývá poradenstvím pro vlastníky lesů a zemědělské půdy, kteří své majetky chtějí zvelebit, připravit na klimatickou změnu a spravovat je maximálně efektivně s ohledem na ekologické i sociální aspekty. Kromě toho se snaží o osvětu lesnictví, zemědělství a vůbec krajiny jako celku na principech trvalé udržitelného hospodaření.

Seznam článků