Hana Librová

Nar. 1943 v Brně. 1967 absolvovala obor biologie na PF UJEP (dnes MU) v Brně, od roku 1997 profesorka na Fakultě sociálních studií téže univerzity. Zakladatelka oboru humanitní environmentalistika, který popularizuje mj. i v časopisech Vesmír a Sedmá generace. Je členkou předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život.  

Seznam článků