Popis#21832

Hana Svanovská (nar. 1978) vystudovala češtinu a estetiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Je redaktorkou Radia Proglas.