Iveta Šedová

Studentka FF MU v Brně. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociální, religionistiku v bakalářském stupni, mediteránní studia a teorii a dějiny divadla na FF MU. Pracuje v o.s. Lotos v Centru služeb sociální prevence zabývající se pomoci lidem se závislostí na alkoholu. V letech 2007-2009 pracovala v Literárkách.

Seznam článků