Jana Bradley

Narozena 1971. Vystudovala speciální pedagogiku na UP v Olomouci a poté na St. Elizabeth College v USA. Dvacet let žila v USA, kde měla učitelskou licenci ve státě New Jersey. V USA pracovala ve školách pro děti s kombinovaným postižením i v doučovacím a k testům připravujícím vzdělávacím centru. Má bohaté zkušenosti se vzdělávacím systémem v USA, píše články a přednáší o tématech souvisejících se vzděláváním. Je matkou dvou školou povinných dětí, které byly do loňského roku vzdělávány v USA, kde se narodily, a od letošního roku chodí do české základní školy. O srovnávání dvou různých systémů z úhlu pohledu bilingvních dětí a o všech očekávaných i nečekaných výzvách píše pravidelné články.

Seznam článků