Jana Létalová

Mgr. Jana Létalová je doktorandkou na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde se zabývá možností biofilní transformace vzdělávání z perspektivy evoluční ontologie.

Seznam článků