Jana Perutková

Jana Perutková (1968) působí­ na Ústavu hudební­ vědy MU v Brně a věnuje se historii hudby v 18. a raném 19. století.

Seznam článků