Jaroslava Šťastná

PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. vystudovala obor filozofie a sociologie na Filozofické fakultě UK Praha. Vyučuje na Katedře sociální práce na FF UK a na Katedře Pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty UK. 

Seznam článků