Jiří Guth, Veronika Sušová-Salminen

Jiří Guth

Ekolog, rodák z Prahy, ale venkovan volbou. Původně studoval vývoj vegetace a krajinného pokryvu, na ministerstvu životního prostředí se věnoval posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a přípravě soustavy Natura 2000 v ČR.


Veronika Sušová-Salminen

Narozena roku 1976 v Praze. Vystudovala historickou antropologii na FF UK. Vedle moderních dějin Ruska a Střední a Východní Evropy se ve svých pracích zaměřuje také na kritiku současného postkolonialismu.

Žije ve finském Kempele.

Seznam článků