Jiří Guth

Ekolog, rodák z Prahy, ale venkovan volbou. Původně studoval vývoj vegetace a krajinného pokryvu, na ministerstvu životního prostředí se věnoval posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a přípravě soustavy Natura 2000 v ČR. 

Seznam článků